Hozzáféréshez jogosult személyek

Szerződéskötéskor rögzítjük, hogy mely magánszemélyek férhetnek hozzá a szerverteremben az elhelyezett eszközökhöz. A hozzáférők és azonosításukra szolgáló adatok természetesen a későbbiekben módosíthatók.

A szerverrel kapcsolatos bármilyen művelet csak megfelelő azonosítást követően lehetséges.