Virtuális szerver fogalma

A VPS kifejezés egy rövidítés ami a Virtual Private Server szavak kezdőbetűiből adódik. Magyarul virtuális szerver néven is használható.

Milyen esetben van szükség VPS-re

Az Informatikai rendszerek üzemeltetése során a legtöbb esetben alkalmazható virtuális szerver, jellemzően kis és közepes számítási teljesítményű rendszerek esetén alkalmazható.

Milyen szolgáltatások telepíthetőek VPS-re

A szerverekhez rendszergazdai jogosultságokat adunk, így tetszőleges szolgáltatás telepíthető és beállítható.

Milyen előnyei vannak a fizikai szerverrel szemben

Virtuális szerver használata esetén megspórolható a drága hardware megvásárlása, az ezzel kapcsolatos folyamatos fejlesztési költségek. Egy szolgáltatás redundáns üzemeltetéséhez több szerver szükséges, míg ez a virtuális szerver esetén a szolgáltató részéről biztosított.

Infrastruktúra

A szerver környezet kiépítésénél törekszünk a legnagyobb fokú redundancia megteremtésére. A rendszer felépítését legjobban a atw.hu/vps-infrastruktura oldalunkon található blokkábra szemlélteti.