Nem. Domain regisztráció esetében sok kötöttség van, amit a mindenkori domain regisztrációs szabályzatok tartalmaznak. Az alábbiakban kiemeltük a legfontosabb feltételeket .hu végződésű domain nevek tartalmára vonatkozólag.

Magyar (.hu) domain regisztráció formai követelményei

Hosszúság

A .hu végződésű domain név legalább 2, legfeljebb 63 karakterből* állhat.

Használható karakterek

a) a latin ábécé ékezet nélküli kisbetűi: a-z,
b) a magyar ékezetes kisbetűk: á, é, í, ó, ö, ő, ú, ü, ű,
c) a numerikus karakterek: 0-9,
d) a kötőjel: –
A domain név első és utolsó karakter nem lehet kötőjel, illetve egymás mellett sem állhat kettő kötőjel.

Jelentésbeli feltételek

Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára és/vagy használatára nézve gyaníthatóan:
a) jogellenes, vagy
b) gyűlölet-, vagy félelmet keltő, vagy
c) megtévesztő.

Nem választható olyan domain név, amely:
a) az adott közdomain alatt már regisztrálva van, vagy
b) a Nyilvántartó weboldalán közzétett védett nevek körébe tartozik: https://www.domain.hu/specialis-nevek/vedett-nevek/

Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás esetén:
a) azon magyarországi települések esetében, melyek helyi önkormányzattal rendelkeznek, csak a helyi önkormányzat jogosult a település nevével megegyező (magyarul, és a helyi nemzeti kisebbség nyelvén, ha van ilyen hivatalos településnév) domain nevet választani,
b) csak az adott ország hivatalos képviselete jogosult az ország nevével megegyező (magyarul, angolul) domain nevet választani.

Közvetlenül a második szintű tm.hu közdomain alatti delegálási igényhez csak olyan domain név választható, amely a domain-igénylő védjegye.

Felelősség a domain név választásáért

Kizárólag a domain-igénylő, illetve domain-használó felelős:
a) a domain név választásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért,
b) a domain név választás és használat jogszerűségéért,
c) a domain név választással vagy használattal harmadik személynek okozott kárért.