Nem elektronikusan elindított domain regisztrációs folyamatok esetében, mindig szükséges a kitöltött és aláírt regisztrációs lap.

Az igénylő személye szerint kétféle igénylőlap tölthető le cégek és más jogi személyiségek, valamint magánszemélyek igényeihez. Az igénylés mellé csatolandó dokumentum is különbözik, ezt a regisztrációs lapon is feltüntetjük.

Csatolandó dokumentumok cég esetén

A regisztrációs lap mellé minden jogi személyiségű igénylőnek (cég, egyesület, egyéb szervezet) aláírási címpéldány csatolása szükséges. Az igénylőlapon az aláírási jogosultsággal rendelkező személy aláírása kell hogy szerepeljen.

Csatolandó dokumentumok magánszemély esetén

A magánszemélyek részére történő igénylés mellé az igénylőlap mellé csatolt teljes bizonyító erejű magánokirat kitöltése szükséges. Ez az igénylő személyes adatait, aláírását, valamint két tanú hitelesítését tartalmazza.

Aláírási címpéldánnyal nem rendelkező jogi személy

Bizonyos vállalkozási formák - mint az egyéni vállalkozó - nem teszik kötelezővé az aláírási címpéldány készítését. Ilyen esetben a magánszemélyek esetén is használatos teljes bizonyító erejű magánokirat kitöltése szükséges, ezen az igénylő adószámát is fel kell tüntetni.