A domain tulajdonosának módosítását az új tulajdonos kezdeményezheti. A folyamat elindításához domain név igénylőlapra, az általánosságban szükséges csatolmányokra, illetve mellé egy átadó nyilatkozat benyújtására van szükség, melyen lemond a jelenlegi domain tulajdonos az új javára.

Az átadó nyilatkozaton minden esetben szükséges feltüntetni:

  • lemondó fél neve és adatai
  • kedvezményezett neve és adatai
  • az érintett domain név
  • mindkét fél aláírása
  • keltezés

Ha valamelyik fél cég, vagy más jogi személyiség, akkor az aláírás hitelességének alátámasztásához aláírási címpéldányt szükséges csatolni. Magánszemély esetén a lemondó nyilatkozatra két tanú hitelesítése is szükséges.